Dinamitzem
l’entorn amb
capital intel·ligent

Presentació

Abisum és un grup inversor. Les nostres principals inversions són empresarials, financeres i immobiliàries.

Tenim un bon coneixement del mercat, empresarial, financer i la nostra vocació es d’ajudar els nous projectes de base tecnològica.

Amb aquests actius, recolzem noves iniciatives, oferint solidesa, confiança i credibilitat a projectes de start-ups innovadores.

FREDERIC ABELLÓ i Riera

Abisum està impulsada per Frederic Abelló i Riera, consultor independent especialitzat en Enginyeria Civil, i Industrial, molt especialment en el sector mediambiental i d’Aigües.

Amb més de 35 anys d’experiència professional com a enginyer i consultor, és Enginyer Químic per l’IQS i ADE per ESADE.

Com a consultor, la seva activitat principal és la gestió, coordinació i direcció de projectes d’enginyeria mediambiental i d’aigües, amb especial èmfasi en la creació, dinamització i consolidació d’equips professionals que disposin dels experts més adients per assolir els objectius de cada projecte i amb la utilització de les tecnologies i les eines informàtiques més adients.

Ha estat accionista i membre del consell d’administració d'empreses com Abello-Linde SA, ABT SA, Aquadelt SA, Hidrologia i Qualitat de l’Aigua SL. Actualment es soci i col·laborador de la Start-up HYDROKEMOS SL situada a l'IQS.

A més, és membre o ha format part del consell directiu de diverses Associacions i Fundacions Empresarials, entre altres, Fundació d’Empreses de l’IQS, ASINCA (Associació d'Enginyeries Catalanes), Tecnibèria, ACECMA (Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories mediambientals), FEDEQUIM (Patronal del sector químic), la Cambra de Comerç de Barcelona.

En el món associatiu, el seu interès és i ha estat,dinamitzar els sectors empresarials buscant les més amplies sinergies, recolzant el desenvolupament de noves tecnologies i ajudant a la internacionalització de les mateixes.

Frederic Abelló i Riera
Visita el perfil del Linkedin.